Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep ouders, die ongeveer één keer per maand bij elkaar komt. Zij praten met elkaar over zaken, die onze school nog fijner, beter en/of gezelliger kunnen maken.
Bij de oudercommissievergaderingen zijn vrijwel altijd teamleden aanwezig. Dat is iemand van de schoolleiding of één of meer leerkrachten. Eén van de leerkrachten heeft als taak eventmanager, vanuit deze taak is zij bij de oudercommissievergaderingen.

De oudercommissie streeft ernaar, om uit iedere groep een vertegenwoordiger(ster) te hebben.


Om een beeld te geven van de activiteiten van deze commissie volgt hier een lijst met onderwerpen, die aan de orde komen:
- Opvoedingsproblemen
- Sinterklaas, kerst en andere activiteiten
- De schoolreizen
- Projecten op school
- De verzorging van materialen
- De begeleiding bij tuinieren en excursies
- Onderhoud gebouw
- Veiligheid in en om gebouw
- Luizencontrole
- Contacten met wijk en buurt.

 

U kunt de OC mailen via oudercommissiecarolus@gmail.com


De leden van de OC

Foto van de OC volgt

 

Notulen OC 2020-2021

De oude notulen zijn op te vragen bij de OC. De notulen worden op het net geplaatst, als ze vastgesteld zijn.