Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De MR bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten en ouders. Wij spreken voor leerlingen, ouders en personeel regelmatig met de schooldirectie. De MR heeft inspraak in allerlei zaken die de school aangaan: onderwijs, veiligheid, ouderbetrokkenheid, zorg, personeel en financiën. Ook dit schooljaar staan weer belangrijke onderwerpen op de agenda.

Heeft u belangstelling, vragen of wilt u zomaar wat over onze school praten spreek ons dan aan. Wij doen ons uiterste best om in gesprek te blijven met alle betrokkenen. Samen hebben wij een positieve invloed op de kwaliteit van onze school. U kunt ons ook mailen via MR.

 

De leden van de MR  

 

MR-vergaderingen
De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats op de school zelf. Wij zullen proberen steeds een week voor de vergadering de agenda op de pagina Agenda MR 2017-2018 te plaatsen, zodat u kunt zien welke onderwerpen wij behandelen. Als u graag een keer aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom.
 
De vergaderdata voor komend schooljaar zijn:
MR 1 dinsdag 12 september 2017 19.00 uur
MR 2 dinsdag 31 oktober 2017 19.00 uur
MR 3 dinsdag 12 december 2017 19.00 uur
MR 4 dinsdag 30 januari 2018 19.00 uur
MR 5 dinsdag 13 maart 2018 19.00 uur
MR 6 dinsdag 15 mei 2018 19.00 uur
MR 7 dinsdag 12 juni 2018 19.00 uur

MR-notulen
De notulen van deze vergaderingen worden op internet geplaatst, als ze vastgesteld zijn. U kunt deze vinden op de pagina Notulen MR 2017-2018.

Notulen en agenda's van eerdere schooljaren zijn op te vragen bij de MR.

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.