Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 

Leerlingen krijgen een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen en ze spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen.

Het is de bedoeling dat de leerlingenraad mee kan beslissen over leerling-zaken. Bijvoorbeeld nieuw speelmateriaal op het schoolplein, regels in de school, verbeterpunten voor de school enz.

Doelstellingen:
 • Leerlingen een eigen stem geven binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen

 • Leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen

 • Betrokkenheid van leerlingen met school bevorderen

 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen

 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen

   

  Organisatie:

  In groep 5, 6, 7 en 8 worden twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.

  Per vergadering is er een voorzitter en notulant.
  De leerlingenraad komt ten minste 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd samen met de directeur (september, november, januari, maart en mei). Elke vergadering duurt ongeveer 30 minuten.

   

  De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Aan het begin van het volgende schooljaar worden nieuwe verkiezingen gehouden.

   

  Inhoud: 

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas

 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën 

 • Het team kan bespreekpunten inbrengen 

 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar OC, MR of team.

   

  Voor de leerlingen

   

  Wat is een leerlingenraad?

  Een leerlingenraad is een groepje kinderen van basisschool De Carolusschool die een aantal keren per schooljaar spreken met de directie van de school. De directie, dat kan de directeur zijn of de intern begeleider van de school. 

 

Hoe word je gekozen voor de leerlingenraad?

De kinderen van de leerlingenraad zijn door klasgenoten gekozen en ze komen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden om in de leerlingenraad te komen.

Uit elke groep wordt een jongen en een meisje gekozen om deze taak een schooljaar lang uit te oefenen.

Deze 8 kinderen vertegenwoordigen de groep kinderen waar zij in zitten. Samen spreken zij voorafgaand aan elke vergadering met de eigen klas. Ze bespreken met de kinderen uit de eigen klas wat er goed gaat op school, wat verbeterpunten zouden kunnen zijn, en eventuele wensen. Ook kan de directie de leerlingenraad vragen stellen of de kinderen betrekken in keuzes die gemaakt moeten worden. Na afloop vertellen de kinderen van de leerlingenraad wat er precies besproken is in de vergadering. 

Hiervan kan een verslag komen te staan in de nieuwsbrief.

 

Hoe vaak vergaderen zij?

Zij vergaderen 5x per jaar in de maanden september, november, januari, maart en mei.

 

Wat is een agenda?

Een agenda is een blaadje waarop de onderwerpen/punten staan die je wil bespreken. We noemen dat de agendapunten. Heel handig want zo kun je niets vergeten. Als laatste agendapunt is de rondvraag. Iedereen kan dan nog een vraag stellen of iets vertellen wat nog niet aan bod is geweest. 

 

Wat zijn notulen?

Notulen zijn de aantekeningen die tijdens de vergadering gemaakt worden door een van de kinderen. In de notulen kun je altijd lezen wat er is afgesproken, welke onderwerpen er aan bod kwamen en wat de kinderen ervan vonden.