Aanmelden

Aanmelden op onze school
 

Een kind is aangemeld, wanneer wij het volledig ingevulde aanmeldformulier ontvangen hebben, met daarbij ook een kopie van een bewijs van het Burgerservicenummer. Een aanmeldingsformulier kan u op school ophalen bij de directie of u kunt het onderaan deze pagina downloaden.

Broertjes en zusjes
Aanmelden is ook nodig bij eventuele broertjes en zusjes. De school ontvangt de laatste jaren meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, waardoor wij helaas met een plaatsingslijst moeten werken voor de jongste kinderen. Op de derde verjaardag van het kind wordt de inschrijving definitief. Wij kunnen 45 leerlingen per jaar plaatsen. 

U ontvangt na inlevering van uw aanmelding een bevestigingsbrief van de school, waarin staat aangegeven dat uw kind op de plaatsingslijst terecht is gekomen. Na de derde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind definitief wordt ingeschreven.

 
U Kunt zich telefonisch of per mail aanmelden voor een kennismakingsgesprek. telefonisch (070-3801420) of per mail info@carolus.lucasonderwijs.nl.

Voorkeur voor een leerkracht
Het gebeurt weleens dat een ouder een voorkeur heeft voor een bepaalde leerkracht waarvan hij of zij hoopt dat het kind er geplaatst wordt. Die voorkeur mag u altijd uitspreken bij de directie van de school. We kunnen echter niet garanderen dat uw voorkeur ook altijd gehonoreerd kan worden. We kiezen in eerste instantie voor evenwichtig samengestelde groepen (jongsten/oudsten, jongens/meisjes).

Aanmelden van een ouder kind
In verband met bijvoorbeeld verhuizing of echtscheiding, komt het regelmatig voor, dat ook oudere leerlingen, die elders reeds een basisschool bezochten, voor onze school worden aangemeld. 
Er wordt bij deze aanmeldingen gekeken of er plaats is in het betreffende leerjaar. Indien er geen plaats is, dan kan de leerling op een wachtlijst geplaatst worden. Op het moment dat er dan plaats is, contacteren wij u.
Indien er wel plaats is doorlopen wij altijd hetzelfde stappenplan.  Er wordt eerst een intakegesprek met ouders gevoerd (eventueel in aanwezigheid van het kind). Daarna zal de Carolusschool altijd inlichtingen inwinnen bij de vorige school.  De school zal dan bekijken of wij de zorgvraag voor de betreffende leerling waar kunnen maken. 

 

U kunt hieronder het aanmeldformulier downloaden, nadat u het heeft ingevuld graag mailen naar info@carolus.lucasonderwijs.nl. U kunt het ook opsturen naar De Carolusschool, Westeinde 103, 2512 GW DEN HAAG