Visie

“Samen leren in een oase van verschil” is de missie van onze school. Deze missie leeft. Dat merken kinderen en ouders aan:

 

Waarde uit de missie

Waarneembaar gedrag van medewerkers

Samen

Leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. School neemt snel initiatief tot een gesprek met ouders als er opvallende signalen zijn in de gedrags- of didactische ontwikkeling van de kinderen.

 

Samen leren

Leerlingen krijgen opdrachten die samenwerken stimuleren. Het kind krijgt vertrouwen in zijn kennen en kunnen. Ook voor leerkrachten geldt dat zij samen leren om, met gebruik van elkaars kwaliteiten, het onderwijs te verbeteren.

 

Oase van verschil

Leerkrachten, leerlingen en ouders respecteren elkaar.
Onze school wordt bezocht door kinderen uit de Haagse binnenstad; met zijn grote diversiteit aan culturen en nationaliteiten.

 

Oase

Ondanks alle verschillen is er rust op school; er wordt niet gepest vanwege je anders zijn.

De school straalt rust, reinheid en regelmaat uit.

We bieden de kinderen een veilige omgeving.  

 

Verschil Het kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn. Kinderen leren van elkaars verschillen.

 

 

Onze visie

Ieder kind krijgt het onderwijs dat bij haar of hem past en aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. Op de Carolusschool staan de leerlingen centraal. Wij gaan uit van de behoeften van de leerlingen en luisteren naar de leerlingen. We geven de leerlingen de ruimte om zelf ontdekkend en zelfstandig te leren en te werken. Daarbij is ook veel aandacht voor samenwerkend leren. Voor de leerlingen hebben wij een stimulerende leeromgeving ingericht. De leerkracht coacht en begeleidt de leerlingen. Vanuit het nu bereiden we kinderen voor op hun toekomst.

Ieder kind heeft recht op zorg. Wij werken bewust, cyclisch en systematisch met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen, het team en stakeholders. De zorg richt zich op de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Leerkrachten dragen er zorg voor dat bij alle leerlingen optimale opbrengsten worden gerealiseerd op een manier en kinderen zich gewaardeerd voelen.
Onze school heeft een eenduidige, transparante zorgstructuur. Ouders en externe organisaties zijn partners in het realiseren van deze zorg. De leerkrachten hebben de kennis en de vaardigheden om passend onderwijs vorm te geven.

Indien de school niet zelf de hulp kan bieden aan de leerlingen die zorg nodig hebben, roepen wij hulp in van anderen. Dit kan bij andere scholen zijn, maar ook bij andere instellingen zoals schoolbegeleidingsdienst, psychologen of schoolmaatschappelijk werk.

 

Goed contact met de ouders is belangrijk voor de school. Wij zien de ouders als partner. Samen met de Jeugdhaven en het CPS willen wij dit partnerschap de komende jaren verder uitwerken. Het grote thema daarbij is ouderbetrokkenheid.