Onze school

Onze school in enkele kernzinnen:

* groepen met gemiddeld 24 leerlingen
* een enthousiast en deskundig team
* goede resultaten
* een sfeer waarin iedereen zich snel thuis voelt
* duidelijke regels, aandacht voor orde en rust
* een goede leerlingbegeleiding
* een effectieve organisatie van de extra hulp
* extra aandacht voor lezen, rekenen en taal
* gymzaal en douches in het eigen gebouw
* twee grote, veilige speelplaatsen
* teamleden worden ingezet op de gebieden, waar zij goed in zijn
* een goede samenwerking met de ouders
* samenwerking met voorschool Carlijn
* een goede bereikbaarheid
* gebruik van moderne apparatuur
* een goede overblijfregeling
* veel activiteiten na schooltijd
* extra aandacht voor sport, spel en cultuur
* rustige ligging in het centrum van de stad
* goede aansluiting bij het vervolgonderwijs