Muziek

 

Juffrouw Daphne  

 

 

 

 

Muzieklessen

Dit schooljaar zijn we begonnen met de muzieklessen in samenwerking met KOO Den Haag.  

Juf Daphne geeft muziekles op maandag en ziet elke klas eens in de twee weken. 

De lessen aan groep 3 t/m 8 worden gegeven in de grote aula, de lessen aan kleuters worden in het eigen klaslokaal gegeven. 

Tijdens de muziekles leren we zingen, luisteren, spelen, noteren en bewegen op/met muziek. 

In de week dat Juf Daphne geen muziekles geeft aan de klas geeft de eigen docent muziekles. 

 

 

BERICHTEN

04 jun 2021 - Rooster Muziek
Rooster

Week 'A'                            Week 'B' 

  8.40 -   9.10: 3A                8.40 -   9.10: 4A

  9.10 -   9.40: 3B                9.10 -   9.40: 

  9.55 - 10.25: 2B                9.45 - 10.30: 6A

10.25 - 10.55: 2A               10.30 - 11.15: 6B

10.55 - 11:25: 1B               11.15 - 12.00: 8A            

11.25 - 11:55: 1A               13.00 - 13.45: 7B/8B             

13.00 - 13.45: 5A               13.45 - 14.30: 7A

13.45 - 14.30: 5B 

 

 

 

Presentaties

Er wordt nog nagedacht over een manier om aan het einde van het jaar aan ouders en familie te laten zien/horen wat de leerlingen geleerd hebben.