Muziek

 

Juffrouw Elise  

 

 

 

 

Muzieklessen

 

Juf Elise geeft muziekles op dinsdag en ziet elke klas eens in de twee weken. 

De lessen aan groep 3 t/m 8 worden gegeven in de grote aula, de lessen aan kleuters worden in het eigen klaslokaal gegeven. 

Tijdens de muziekles leren we zingen, luisteren, spelen, noteren en bewegen op/met muziek. 

In de week dat Juf Daphne geen muziekles geeft aan de klas geeft de eigen docent muziekles. 

 

 

BERICHTEN

- Rooster Muziek
Rooster

Week 'A'                            Week 'B' 

  8.40 -   9.10: 3A                8.40 -   9.10: 4A

  9.10 -   9.40: 3B                9.10 -   9.40: 

  9.55 - 10.25: 2B                9.45 - 10.30: 6A

10.25 - 10.55: 2A               10.30 - 11.15: 6B

10.55 - 11:25: 1B               11.15 - 12.00: 8A            

11.25 - 11:55: 1A               13.00 - 13.45: 7B/8B             

13.00 - 13.45: 5A               13.45 - 14.30: 7A

13.45 - 14.30: 5B 

 

 

 

Presentaties

Er wordt nog nagedacht over een manier om aan het einde van het jaar aan ouders en familie te laten zien/horen wat de leerlingen geleerd hebben.